Klub Fenris

komornilipnikstránky akce: http://komornilipnik.klubfenris.cz/

Během víkendu budete mít možnost vyzkoušet si některý z připravených larpů. Je možné přijít si zahrát a zase odejít, stejně jako zůstat mezi hrami a sdělit si zážitky s ostatními hráči. Po dobu konání celé akce bude k dispozici společenská místnost, kde bude možné se setkat a odpočinout si, případně si zahrát nějaké deskovky či Partičku.Před každou z her dostanete roli jedné postavy a tuto roli pak budete během hry ztvárňovat stejně jako herci v divadle. Veškeré potřebné informace jsou obsaženy na dvou až třech stranách A4, které dostanete ještě před hrou, abyste se s nimi mohli seznámit. Na nich bude popsána vaše role, váš herní úkol a informace, které víte o ostatních postavách. Na tomto základě můžete dále stavět a domyslet si detaily o charakteru vaší postavy, abyste jí vtiskli osobité kouzlo.

Během hry (obvykle tři hodiny času) se pokusíte splnit své herní úkoly, zahrajete si vaši postavu a prožijete tak na vlastní kůži osud někoho jiného. Na rozdíl od kina či divadla však přímo, nikoliv jen ze sedačky.

BELLUM LIGNEUM

Stránky akce: http://bellumligneum.klubfenris.cz/

Z přednášky profesora historie, veleváženého pána Velutia Cabriuse konané v roce 1132

Ve své dnešní přednášce bych rád připomenul situaci v roce 606. Tradiční slavnostní setkání kmenů Ortu. Doposud událost nemající významu mimo Ort se v tomto roce stává historicky významným momentem celého Císařství. Po vleklé válce se na neutrální území oázy v srdci Ortu setkávají s kmeny Ortu vyslanci Teliadské aliace se zástupci Divokých.  Jsou podepsány smlouvy a uzavřeny slovní dohody. Divocí odcházejí s přísliby území, na kterých budou konečně v klidu budovat své domovy.  I když, nevrací se všichni, jak budou přivítání bez kněžky  a  bez ženy bojovnice? Teliadi jsou prozatím s výsledky jednání spokojeni, přinášejí zprávy o míru do svých provincií a zemí, ale i oni nesou smutnou zprávu o smrti.

¨¨

Uzavřené smlouvy mezi TA a Divokými, TA a některými kmeny Ortem, i mezi jednotlivými kmeny Ortu slibovaly přinést do Císařství i do okolních krajin klid a mír.

Co se událo bezprostředně po návratu jednotlivých delegací do svých domovů, toho se snad možná někdy dopátráme v dosud neobjevených kronikách. Nás ale zajímá, co se odehrálo o pár let později, v roce 611.

Divocí během pěti let vybudovali své domovy na území současného Palu a části Frumenta. Divocí byli vždy  válečníci, výborní v boji muž proti muži, byli krutí ve své víře v bohy, které nejlépe uctili prolitou krví nepřátel a svými hrdinskými činy v boji. Náhle se z nich stali rolníci a pastveci, začali mít své domy, svůj klid. Někteří byli spokojeni, jiným začal boj chybět a  dali se do služeb kmene Merkanesh. Na lodích pak vypluli dobývat nedaleké ostrovy.

Někteří muži z Kmene Battuů odešli spolu s Thurgy budovat obranu Ortu z jihu. Badawi se spolu s Thurgy také více začali starat o bezpečnost pouště. Několik let prožitých v klidu, otupilo pozornost jak Divokých, tak i lidu pouště.

Přesuňme se nyní do zemí Teliadské alince. Zdálo by se, že spojenectví elfů, trpaslíků a lidí nemá po uzavřených dohodách odůvodnění a mělo by se rozpadnout. Opak byl ale pravdou. Úrodná země Frumenta, nebo spíš ta část, které byla připsána dohodami Divokým.  To nejvíce vadilo lidem. Tato půda přece odedávna patřila království lidí. Trpaslíků a elfům se pak nelíbila poměrně nebezpečná přítomnost Divokých blízko jejich hranic.

A když pak zemřeli nebo zmizeli ti, kteří dohodu s Divokými podporovali, nebylo nic jednoduššího, než se připravovat znovu na válku. Pomalu, ale s o to větším odhodláním.

Průběhem války jako takové, studiem taktiky a strategie generálů spojených armád Teliadské aliance se budeme zabývat v příští přednášce.

Dnes si povíme něco o důsledcích bojů. Vojska TA tlačila Divoké, kteří pod tímto tlakem pronikli do Ortu, kde prorazili spojenou obranu Thurgů, Batuů a Badawi. Divocí ustupovali do pouště, a v patách jim byla vojska TA.

Boje horší než desítky písečných bouří se přehnaly Ortem tam a zpět. Vojáci armád TA neměli s nikým slitování. Teď už nešlo o dohody, o snahu uzavřít mír, teď šlo o likvidaci vetřelce, který měl tu drzost, že se chtěl usadit v nové zemi a začít nový život.

Co se přesně v samotném Ortu odehrálo, o tom se nedochovaly žádné zmínky, Můžeme se jen domnívat, že porážka Divokých byla hodně krvavá a brutální a že padlo i mnoho Ortských. Ale čí rukou…?

Píše se rok 613 válka TA proti Divokým  je u  konce, alianční vojska se se stahují zpět do Království, ale v Ortu ještě pořád není bezpečno …

LipCon

Stránky akce: http://lipcon.klubfenris.cz/